Organizatorem i pomysłodawcą certyfikatu jest Centrum Innowacji ProLearning – ośrodek szkoleniowo-doradczy, specjalizujący się w szkoleniach w trzech blokach tematycznych:
  1. Zaawansowanych technologiach IT (Microsoft, Oracle, Cisco, Citrix),
  2. Projektach biznesowych
  3. Zarządzaniu projektami i procesami
Wartości jakimi kieruje się firma to:  
  • Elastyczność – potrzeby Klienta są najważniejsze, dlatego normą jest indywidualne podejście do realizacji każdego projektu szkoleniowego lub doradczego.
  • Etyka – szacunek i uczciwość wobec Klientów oraz partnerów biznesowych to postawa etycznego biznesu. Dla ProLearnig to podstawa współpracy
Więcej informacji o CI ProLearning znajdą Państwo na www.prolearning.pl
 

Kapituła – Członkowie

 noga

prof. zw. dr hab. Marian Noga

Polski ekonomista, profesor i rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 1999
– 2005, senator IV i V kadencji Parlamentu RP, w latach 2004 -2010 członek Rady Polityki
Pieniężnej. Obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W pracy
naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i
monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska. Autor ponad 120
publikacji naukowych, w tym 4 monografii oraz podręcznika akademickiego.

fornalczyk

dr Agnieszka Fornalczyk

Psycholog pracy i zarządzania, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Zarządzania. Specjalistka w
zakresie psychologii pracy i organizacji, certyfikowana trenerka biznesu, coach
strategicznej kadry menedżerskiej. Ekspertka w zakresie projektowania i
prowadzenia działań negocjacyjnych wspierających realizację inwestycji
strategicznych. Autorka wielu publikacji oraz projektów badawczych. Swoimi
wykładami i konsultacjami wspiera liczne organizacje. Bazując na wieloletnim
doświadczeniu eksperckim, powołała Centrum Negocjacyjne, które z dużym
powodzeniem aktywnie wspiera realizacje strategicznych inwestycji
infrastrukturalnych.

dziewit

Janusz Dziewit

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Oficerskiej
we Wrocławiu i Wyższej Szkole Bankowej. Autor wielu publikacji w
specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, a także wielokrotny
prelegent na konferencjach branżowych. Ekspert w dziedzinie executive search,
projektowaniu kampanii rekrutacyjnych, systemów ocen okresowych. Założyciel i moderator
Dolnośląskiego Forum HR, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja
środowiska osób pracujących w działach personalnych.