Investing in People jest prestiżowym programem certyfikującym dedykowanym dla pracodawców wspierających swoich pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, doskonalenia kompetencji, szkoleń, budowania ścieżek kariery oraz integracji wokół przyjętej kultury organizacyjnej.

Program powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników dbają o ciągły rozwój swojej kadry. Tytułem Investing in People Certified wyróżniane są firmy stanowiące wzór dla innych w zakresie dbałości o pobudzanie potencjału w zespole. Skuteczność i realizacja założonych celów każdej organizacji zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii i polityki HR. Działania powinny skupiać się zatem na stwarzaniu pracownikom takich warunków pracy, by chcieli oni pozostać i rozwijać się w ramach organizacji. Konieczne jest zrozumienie kwestii, że każdy pracownik i jego indywidualne zdolności są kapitałem przedsiębiorstwa, a tym samym stanowią kluczowy czynnik do budowania wartości całej firmy i kształtowania jej wizerunku.

Idea Investing in People opiera się na najlepszych międzynarodowych wzorcach zewnętrznych certyfikacji podmiotów gospodarczych w obszarze inwestowania w kapitał ludzki. Tylko świadome i systematyczne budowanie ścieżki rozwoju pracowników przez organizacje może przynieść wymierne korzyści. Praca w danej organizacji powinna być również przyjemnością, a poczucie sensu i istotności wykonywanych obowiązków pomoże zbudować długotrwałe relacje i lojalność pracowników.


Patronat honorowy

Microsoft Corporate dolnyslask

Patronat ekspercki

broker_hr zpp

Patronat medialny

hrbiznes

Patronat prawny

lebek